Morava ve stínu hákového kříže 1938 – 1945

Pohnuté období nacistické okupace jako prvního totalitního režimu.

Doklady represivního charakteru německé okupační správy, jejímž konečným cílem se měla stát budoucí úplná germanizace území Čech a Moravy, budou doplněny ukázkami výstroje, výzbroje a jiných memorabilií konkrétních osobností domácího a zahraničního odboje.