Brýle z pozůstalosti pplk. Vladimíra Štěrby, krajského velitele Obrany národa v Uherském Hradišti.