Čepice - ušanka, používaná příslušníky Čs. armádního sboru v SSSR.