Sovětská kozácká šavle vz. 1918 typu Don s připevněným bodákem na pušku Mosin.