Léta naděje a vzestup totality 1945 – 1960

Toto oddělení mapuje dobu krátkého návratu relativní demokracie po skončení 2. světové války, následovanou komunistickým převratem v únoru 1948, terorem padesátých let a léty postupného utužování a konstituce totalitního komunistického režimu.