Čepice lodička příslušníka 311. čs. bombardovací perutě.