Protektorátní občanské legitimace, tramvajenka a průkazka Národního souručenství.