Československá pistole vzor 1924, používaná často odbojovými pracovníky nebo partyzány.