Vycházková uniforma příslušníka 311. čs. bombardovací perutě RAF Františka Zabloudila.