Masarykovské Československo a Morava 1918-1938

Doba První republiky a život mezi světovými válkami zpřítomněna na základě dobových reálií, dokladů meziválečného průmyslu (fenomén Baťa), kultury i každodenního života.