Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905-1914

Úvodní část expozice přibližuje závěr takřka třísetleté epochy, v níž české země existovaly pod nadvládou habsburského panovnického rodu a přeměnu společnosti do její moderní podoby.