Leoš Janáček: Její pastorkyňa: faksimile autografního zlomku, divadelní program premiéry z 21. 1. 1904 a první publikované vydání opery v Klubu přátel umění .

Leoš Janáček: Její pastor (Her pastor): the facsimile of the autograph fragment, theater program of the premiere of 21 January 1904 and the first published edition of the opera in the Club of Friends of the Arts .