Premiérová cedule německého divadla k opeře Richarda Wagnera Valkýra z října 1891 (faksimile).

Premiere poster of the German Theater for the opera from Richard Wagner entitles Valkyrie from October 1891 (facsimile).