Upomínkové pohlednice a brožura L. Jandáska Památce Fr. Pavlíka oběti bojů za české Brno.

Commemorative cards and brochure of L. Jandásek Memorial for Fr. Pavlík, victim of the fighting for Czech Brno.