Pamětní sklenice s barevnou malbou Besedního domu z období česko-německých bouří v roce 1905.

A commemorative glass with a color painting of the Beseda House from the period of the Bohemian-German storms in 1905.