První vydání klavírní sonáty Leoše Janáčka 1. X. 1905 z roku 1924.

The first edition of Leos Janacek's piano sonatas 1st X. 1905 from 1924.