Josef Hybeš (29. leden 1850, Dašice – 19. červenec 1921, Brno) - rakouský, český a československý sociálně demokratický politik a novinář. Již v mládí organizoval v oblasti Vídně a na jižní Moravě dělnické hnutí a stávky textilních dělníků. Za Rakouska-Uherska byl jedním z prvních sociálně demokratických poslanců Říšské rady, po vzniku republiky poslancem Revolučního národního shromáždění a Národního shromáždění ČSR. Koncem života se přiklonil k nově vzniklé Komunistické straně Československa.

Josef Hybeš (29 January 1850, Dašice - 19 July 1921, Brno) - Austrian, Czech and Czechoslovak Social Democratic politician and journalist. Already in his youth he organized a workers' movement and strikes of textile workers in the region of Vienna and South Moravia. For Austria-Hungary, he was one of the first Social Democratic members of the Reich Council, after the establishment of the Republic, a member of the Revolutionary National Assembly and the National Assembly of the Czechoslovak Republic. At the end of his life, he gravitated toward the newly established Communist Party of Czechoslovakia.