Keramická soška propagující X. všesokolský slet v roce 1938.