Pamětní kniha výstavy Soudobé kultury v Československu z roku 1928