Stejnokroj příslušníka sokolské župy Jana Máchala z Omic.