Upomínkový šátek k X. všesokolskému sletu z roku 1938