Návrat demokracie 1989 – 1993

Předposlední část expozice poskytuje stručný přehled událostí po tzv. Sametové revoluci v listopadu 1989, následující léta demokratizace společnosti a převratné změny v její podobě až do vzniku samostatné České republiky v lednu 1993.