Studentské mlýny, časopis koordinačního stávkového výboru brněnských VŠ, číslo 0, prosinec 1989

Studentské mlýny (Student Mills), magazine of the coordinating strike committee of Brno universities, issue number 0, December 1989