Programové cíle Společnosti pro Moravu a Slezsko, charta pro Moravu, leden 1990

Program Objectives of the Society for Moravia and Silesia, Charter for Moravia, January 1990