Odznaky a nálepky Občanského fóra z listopadu 1989 až ledna 1990

Badges and stickers of the Civic Forum from November 1989 to January 1990