Současná Morava

Fenomény spojené s existencí České republiky, jejím začleňováním do širších evropských struktur a reflexe dnešního globalizovaného světa.