Vývojový model audienčních uniforem pro příslušníky hudby Hradní stráže ČSFR podle návrhů Theodora Pištěka z roku 1990

Development model for audience uniforms for musicians of the Castle Guard of the ČSFR according to the designs of Theodor Pištěk from 1990