Uniforma vz. 95 v pouštní úpravě příslušníka ozbrojených sil ČR na zahraničních misích na Blízkém východě

Uniform mod. 95 in a desert design of a member of the Czech Armed Forces on foreign missions in the Middle East