Rukákové označení Úderného praporu čs. legií v Rusku.