Kříž moravského zemského pomocného válečného fondu.