Zimní kabát čs. legií šitý v Japonsku bez hodnostních označení.