Uniforma příslušníka čs. legií v Itálii s řádovými stužkami.