Uniforma příslušníka 21. střeleckého pluku čs. legií ve Francii.