Uniforma desátníka 1. čs. střeleckého pluku Mistra Jana Husi.