Uniforma příslušníka Lidových milicí, 70. léta 20. století

Uniform of the People's Militias (Lidové milice), 1970s