Propagační ideologické brožury z období normalizace

Ideological propaganda brochure from the normalisation period