Nevyplněný formulář čestného uznání XV. sjezdu KSČ z roku 1976

Blank honourable mention form for the 15th congress of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) from 1976