Poučení z krizového vývoje – neblaze proslulý dokument, schválený ÚV KSČ v prosinci 1970, který se stal symbolem normalizačního režimu. Jednoznačně odsoudil události Pražského jara 1968 a vstup vojsk Varšavské smlouvy interpretoval jako bratrskou pomoc, jež napomohla k záchraně socialismu v naší zemi

Lessons Learned from Crisis Evolution - A notorious document, approved by the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in December 1970, which became a symbol of the normalization regime. It unambiguously condemned the events of the Prague Spring of 1968 and interpreted the entry into the Warsaw Pact as fraternal aid that helped to save socialism in our country