Radiotelevizor Tesla 4002A - první československý televizor 4001A vznikl v Tesle Strašnice v roce 1952. O dva roky později, v roce 1954, do něj vývojáři přidali rozhlasový přijímač a tím vznikl Radiotelevizor Tesla 4002A. Oba dva typy přijímačů se vyráběly až do roku 1957.

Tesla 4002A Radio-television - The first Czechoslovak television, the 4001A, was created at Tesla Strašnice in 1952. Two years later, in 1954, developers added a radio receiver to it to create the Tesla 4002A Radio-television. Both types of receivers were produced until 1957.