Maketa scény Antonína Vorla k inscenaci hry bratří Mrštíků Maryša (Divadlo bratří Mrštíků Brno, premiéra 4. 11. 1967, režie Milan Pásek).

Antonín Vorel's stage design for the play Maryša from the Mrštík brothers (Mrštík Brothers Theater Brno, premiere on 4 November 1967, directed by Milan Pásek).